Dansk engelsk oversættelse


Dansk engelsk oversættelse er mere end Google Translate

Mange forbinder oversættelse med Google Translate.

Hvem har ikke prøvet at kopiere dele af eller hele tekster ind i Google Translate for at oversætte dem til et andet sprog?

Uanset om man vil være ved det eller ej, er ovenstående nok tilfældet for mange mennesker.

Google Translate fungerer da også fint til visse formål f.eks. til at opnå den overordnede betydning af en tekst.

Der, hvor Googles oversættelsesværktøj har sine begrænsninger, er, hvis man har brug for en professionel oversættelse af høj sproglig kvalitet. Er dette målet med oversættelsen, er Google Translate ikke svaret.

I sådanne tilfælde er det en god idé at alliere sig med professionelle oversættere, som besidder andre værktøjer og metoder samt en helt anden indsigt i sprog end Google.

Det lønner sig at gå bag om Google Translate, når man som privatperson eller virksomhed har brug for oversættelser af f.eks. vigtige dokumenter, salgsmateriale eller hjemmesidetekster.

Dette gælder også, når der er tale om dansk engelsk oversættelse. Selvom danskere er kendt for at være gode til engelsk, og de fleste danskere derfor taler og skriver engelsk mere eller mindre flydende, er gode engelskkundskaber i sig selv ikke tilstrækkeligt til at skrive gode oversættelser – i hvert fald ikke hvis der er tale oversættelser, som skal bruges i professionelle sammenhænge.

I sådanne sammenhænge er det en nødvendighed, at man mestrer engelsk, som var det ens modersmål, da man kommunikerer til engelsktalende kunder eller læsere.

Kunder eller læsere skal gerne opleve teksterne som autentiske, som var de oprindeligt skrevet på engelsk, og ikke blot som oversættelser af originaltekster på dansk.

Dårlige tekster, heriblandt tekster hvor man tydeligt kan fornemme, at der er tale om oversættelser, er ikke ligefrem vejen til at nå ud til og fastholde kunder eller læsere.

Gode oversættelser derimod lønner sig altid i sidste ende. At prioritere det gode indhold på sin hjemmeside, sine sociale medier, eller hvor man nu promoverer sig selv eller sin virksomheds ydelser, giver i sidste ende kunder og en god omsætning.

Vigtigheden af gode, velskrevne og sammenhængende tekster, også oversatte tekster, må altså ikke undervurderes.

Gode oversættelser er altgørende for din virksomhed, mens dårlige oversættelser med stor sandsynlighed vil have negative konsekvenser for din virksomhed.

Har du brug for hjælp til oversættelser af private tekster eller tekster til din virksomhed, kan du altid kontakte os for at få et godt tilbud på netop det, du søger.

INDHENT TILBUD


Dansk engelsk oversættelse som en specialiseret disciplin

Oversættelse er, når én tekst omdannes til en anden tekst – fra ét sprog til et andet sprog.

Dog kan oversættelse også forekomme inden for samme sprog, f.eks. når akademisk sprog oversættes til hverdagssprog.

Oversættelse bliver ofte anskuet som en lidt usynlig og neutral proces i form af direkte oversættelse fra ét sprog til et andet sprog.

Dette er dog sjældent tilfældet, da sprog har forskellig grammatik og syntaks, og sammensætning af ord og sætninger derfor er forskellig fra sprog til sprog. Derfor er direkte oversættelse ord for ord ikke altid vejen frem.

Der indgår også flere elementer i tekster, som ikke kan oversættes 1:1 f.eks. talemåder, ordsprog og billedsprog. Ved en ordret oversættelse af disse sproglige elementer går en masse betydning tabt. For eksempel giver mange danske talemåder ikke mening, hvis man oversætter dem direkte til engelsk.

Tag blot disse talemåder som eksempel: ‘male fanden på væggen’, ’blæse en halv pelikan’ ’slå koldt vand i blodet’, ’gå ud af sit gode skind’, ’nye boller på suppen’ og ’ananas i egen juice’.

Talemåder og ordsprog er langt fra det første, man lærer, når man lærer et nyt sprog, men derimod noget, som kommer hen ad vejen. De fleste danskere har formentlig ikke styr på alle de talemåder og ordsprog, som eksisterer i det danske sprog.

Oversættelse af faste udtryk og vendinger i et sprog sætter derfor selv den største sprognørd på prøve, idet vedkommende her ofte må tænke kreativt og finde på alternativer til den direkte oversættelse.

Frem for at se oversættelse som en usynlig og neutral mellemliggende proces mellem originalteksten, også kaldet kildeteksten og den oversatte tekst, også kaldet målteksten, må oversættelse anskues som en særdeles krævende disciplin.

At lave en oversættelse er ikke nødvendigvis svært, men at lave en god oversættelse kræver en hel del. Disciplinen kræver indgående viden om sprog – både det sprog som oversættes fra og det sprog, som oversættes til.

Den sproglige viden må indbefatte viden om grammatik, morfologi, syntaks, retstavning og tegnsætning, men også viden om semantik og kultur. Ikke kun sprogligt kendskab, men også kendskab til det område eller den branche, som den pågældende tekst tilhører, er en forudsætning for gode oversættelser.

Derudover kræves specialiseret træning for at kunne levere en god oversættelse. Oversættelse er altså en specialiseret disciplin. 
 

Oversættelsesprocessen - oversættelse dansk til engelsk

Overordnet set kan oversættelsesprocessen inddeles i to dele. Første del består i at afkode betydningen af det oprindelige sprog, også kaldet kildesproget.

For at kunne oversætte en tekst er det nødvendigt, at betydningen af ordene og sætningerne er afkodet korrekt. Det lyder måske banalt, men er ikke desto mindre yderst vigtigt.

Her må man være opmærksom på, at nogle ord kan have forskellige betydninger alt efter, hvilke andre ord de optræder sammen med. Det er dermed i afkodningsdelen, at viden om semantik dvs. sproglige udtryks betydning forudsættes.

Den anden del af oversættelsesprocessen består i at gendanne betydningen på et andet sprog, også kaldet målsproget. Også her kræves viden om semantik, men også viden om kultur. Ord og sammensætninger af ord kan have forskellige betydninger i forskellige kulturer – særligt forskellige kulturer på tværs af landegrænser.

Udover afkodning og gendannelse er der to idealer, som enhver oversætter må stræbe efter: troskab og autenticitet. En god oversættelse vægter altid disse idealer højt. Troskab refererer til, at oversættelsen er tro mod den oprindelige tekst og ikke indeholder unødvendige tilføjelser, over- eller underfortolkninger.

Autenticitet handler om, at teksten skal virke ægte og ikke kunstig. Læseren skal gerne have en oplevelse af en originaltekst skrevet på vedkommendes modersmål. Er den oversatte tekst tro mod den oprindelige tekst og autentisk, er der med stor sandsynlighed tale om en god oversættelse.

Professionelle oversættere til dansk engelsk oversættelse:

Mange mennesker har gode sprogkundskaber – særligt når det gælder engelsk.

Ligeledes findes der mange oversættelsesværktøjer og online ordbøger, som kan hjælpe med dansk engelsk oversættelser af ord og vendinger, som man ikke kender på engelsk.

Alligevel er sådanne hjælpemidler og gode engelskkompetencer ikke altid tilstrækkelige til at lave gode oversættelser af tekster. Ikke alle og enhver har de samme kvalifikationer til at oversætte, da oversættelse kræver andet og mere end blot mestring af et sprog.

Dette er vi bevidste om hos erhvervsoversaettelser.dk, hvorfor vores oversættere også er udvalgt med præcision. De professionelle oversættere, som vi samarbejder med, er blevet udvalgt på baggrund af deres uddannelse, sprogkompetencer og erfaring samt et krævende testforløb.

Testforløbet er med til at sikre, at kun de dygtigste inden for et givent sprogområde kommer igennem nåleøjet. Dermed sikres, at vi står tilbage med yderste kompetente oversættere til at varetage de oversættelsesopgaver, som kommer ind.

Oversætterne hos erhvervsoversaettelser.dk tager altid højde for den enkelte kundes specifikke ønsker og behov og oversætter altid med præcision og lydhørhed for det oprindelige sprog i kildeteksten, så meningen bevares i målteksten.

Derfor kan vi garantere professionel oversættelse af høj sproglig kvalitet. Vi tilbyder professionel oversættelse til mange forskellige sprog heriblandt engelsk, tysk, spansk og fransk. Vil du høre mere om, hvad vi kan tilbyde, kan du kontakte os på:

Telefon: 7199 8079
Mail:  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


 

Forskellige former for oversættelser fra dansk til engelsk

Oversættelse er mange forskellige ting, og der findes forskellige former for oversættelser.

Oversættelse af tekster kan omfatte alt fra blogindlæg, nyhedsbreve, hjemmesider, undertekster og brugsanvisninger til juridiske dokumenter, kontrakter, betingelser og CV.

Oversættelsesopgaver finder sted inden for mange forskellige brancher, hvor der inden for hver branche opereres med bestemte fagtermer og et bestemt fagsprog.

Et sådant kendskab til fagtermer og fagsprog kræver erfaring inden for branchen. Hos erhvervsoversaettelser.dk sørger vi derfor altid for at finde det bedste match blandt vores mange professionelle oversættere til at varetage en oversættelsesopgave, hvor der kræves kendskab til en specifik branche.

Vores oversættere har nemlig ikke kun forskellige sprogkompetencer, men også forskellig erfaring inden for hver deres område eller branche. Dermed sikrer vi, at den oversætter med mest erfaring inden for netop din branche, står for oversættelsen.

Hos erhvervsoversaettelser.dk tilbyder vi en bred vifte af oversættelser og oversætter både for privatpersoner, virksomheder tilhørende forskellige brancher og offentlige institutioner.
Vi varetager mange forskellige oversættelsesopgaver heriblandt:

  • Oversættelse af nyhedsbreve
  • Oversættelse af SoMe-tekster
  • Oversættelse af dokumenter, herunder juridiske dokumenter, hvor der typisk kræves en autoriseret oversættelse (oversættelse med stempel)
  • Oversættelse af salgsmateriale, herunder brochurer og præsentationer 

Dansk engelsk oversættelse online

Vores oversættere er professionelle. 

De kan varetage alle former for oversættelse. Så du kan blot bede om: oversæt dansk engelsk online.

Vi siger ja. 
Vi varetager gerne direkte professionel oversættelse fra dansk engelsk. 

Vi opererer online som oversætterfirma, hvorfor vi gerne slår fast, at vi kan gå for at tilbyde online oversættelse fra dansk til engelsk. 

Vi kan sige ja, hvis du spørger om følgende: 

Oversæt ord fra dansk til engelsk
Oversæt dokument fra dansk til engelsk
Oversæt til dansk engelsk
Oversæt dansk engelsk sætninger

Online oversættelse fra dansk til engelsk - oversæt dokument fra dansk til engelsk

Vi vil gerne meget gerne garantere oversættelse fra dansk til engelsk online. 
Oversættelsen fuldføres af en autoriseret oversætter. Således kan du være sikker på at få translation dansk engelsk i form af en autoriseret oversættelse dansk engelsk. 

Vi er ikke et dansk engelsk oversættelse program. 
Vores dansk til engelsk oversætter er et menneske, der er udvalgt til at løft opgave direkte oversættelse fra dansk til engelsk. 

Vi kan stå klar med følgende service, hvis du har behov for oversættelse dansk til engelsk: online dansk engelsk oversætter.

Billige oversættelser af høj kvalitet - oversæt dansk til engelsk

Hos erhvervsoversaettelser.dk tilbyder vi oversættelser til en billig pris med en overskuelig leveringstid.

Helt konkret tilbyder professionel oversættelse inkl. korrektur (ordtakst) til ca. 1,2 kr., som vi leverer inden for 24-72 timer. Vi har altid øje for dig som kunde og imødekommer altid dine ønsker og behov.

Vi ønsker, at det skal være så nemt for vores kunder som muligt at få professionelle oversættelser.

Derfor har vi en platform, hvor du som kunde kan vælge den oversætter, der matcher den viden og de sprogkompetencer, som påkræves for at udføre den oversættelsesopgave, du ønsker hjælp til. Vi ønsker ikke kun at gøre det nemt, men også billigt.

Selvom vi leverer billige oversættelser, går vi dog aldrig på kompromis med kvaliteten. Udover at samarbejde med professionelle oversættere, samarbejder vi nemlig også med professionelle korrekturlæsere.

Efter oversættelsesarbejdet videresendes teksterne altid til korrekturlæsning hos en professionel korrekturlæser på erhvervskorrektur.dk.

Samarbejdet mellem professionelle oversættere og professionelle korrekturlæsere skaber en ekstra grundighed, som sikrer kvaliteten i oversættelserne.

Vil du indhente et tilbud på oversættelse fra os, kan du udfylde nedenstående formular, hvori antal ord og sprogkombination skal angives.

Når vi har modtaget din henvendelse, behandler vi den umiddelbart derefter og vender tilbage til dig med et konkret tilbud.

ERHVERVSOVERSÆTTELSER

Betalingskort
© 2023 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.